Trouwlokaties

Als u besluit om op Vlieland te gaan trouwen heeft u de keus aan een grote variëteit van trouwlocaties.
Vanzelfsprekend in de raadszaal van het gemeentehuis maar ook in het oude raadhuis van de gemeente Vlieland.
Daarnaast heeft de gemeenteraad de afgelopen jaren een aantal bijzondere trouwlocaties als “huis der gemeente” aangewezen zoals het drenkelingenhuisje op de Vliehors, het Armhuis, Podium Vlieland en de Vuurtoren.
In november 2012 heeft de raad de bevoegdheid om trouwlocaties aan te wijzen overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Gelijktijdig is besloten om het mogelijk te maken  bruidsparen zelf een locatie uit te laten kiezen.  Daarmee is tevens het trouwen op bijvoorbeeld schepen of in de open lucht op het strand mogelijk geworden.
Als het gaat om een plaats waar nog niet eerder een huwelijk is voltrokken zal het college eerst een aanwijzingsbesluit moeten nemen om de door u uitgekozen plek aan te wijzen als (tijdelijke) trouwlocatie. Aan een dergelijk aanwijzingsbesluit zijn wel extra kosten verbonden.
Informatie over het aanwijzen van (tijdelijke) trouwlocaties en de voorwaarden waar daarbij aan moet worden voldaan kunt u krijgen bij onze medewerkers van afdeling burgerzaken.

Belangrijke mededeling met betrekking tot trouwlocatie het Armhuis
Het is voor de maanden juli en augustus 2019 niet meer mogelijk een reservering te maken voor het Armhuis.

Belangrijke mededeling met betrekking tot trouwlocatie De Vuurtoren
In verband met groot onderhoud aan de Vuurtoren is deze tot 1 september 2019  niet beschikbaar als trouwlocatie.