Vacature wethouders

Wethouder zijn op het mooiste Waddeneiland?

Vlieland staat bekend om z’n prachtige natuur, de rust, de vrijheid en de authentieke levendige Dorpsstraat. Het toerisme is de grootste bron van bestaan. Het eiland wordt elk jaar bezocht door zo’n 220.000 toeristen. Vlieland is echter ook een kleine gemeenschap met circa 1.200 inwoners. De mono-economie (toerisme) zorgt voor een constante uitdaging om een goed evenwicht te vinden tussen wonen/leven en recreëren/economie.  

Op korte termijn zoeken wij twee

Wethouders

(maximaal 1,8 fte totaal)

Algemeen

De gemeenteraad van Vlieland heeft op 15 juli jl. unaniem een akkoord op hoofdlijnen vastgesteld. Raadsakkoord gemeente Vlieland.  Met dit akkoord heeft de gemeenteraad de kaders neergezet voor de raadsperiode 2022-2026. Passend bij het werken met een akkoord op hoofdlijnen zoekt de gemeenteraad naar twee kandidaten die, samen met de burgemeester, het college willen vormen om dit akkoord uit te voeren. Bij de keuze van kandidaten vinden wij een goede verdeling en invulling van portefeuilles op het gebied van zowel de harde als de zachte sector alsmede de portefeuille financiën belangrijk. Vanzelfsprekend vindt de portefeuilleverdeling plaats in de collegevergadering.

Wat vragen wij?

 • Kandidaten die samen met de gemeenteraad willen werken aan het uitvoeren van het raadsakkoord.
 • Kandidaten die het samenspel tussen raad, college en samenleving in het werken met het akkoord op hoofdlijnen samen met de gemeenteraad verder willen ontwikkelen.
 • Kandidaten die ervaring hebben in het werken met het BOB-model, die enthousiast zijn over het werken met startnotities en die participatie stimuleren.
 • Kandidaten met bewezen bestuurlijke ervaring binnen gemeenten.
 • Kandidaten die aantoonbaar verbindend zijn en goed werken in teamverband.

Vaardigheden en competenties:

 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Resultaatgericht
 • Inlevingsvermogen
 • Open, transparante houding

Wat bieden wij?

De bezoldiging is vanwege de opclassificatie gebaseerd op inwonersklasse 2 en bedraagt € 5.825,02 (voor 1 fte) bruto per maand. Daarnaast ontvangt u een vaste onkostenvergoeding. De gemeenteraad is bereid ontheffing te verlenen van de woonverplichting. Het werken op een Waddeneiland houdt echter wel in dat van u verwacht wordt dat u 3 á 4 dagen per week, inclusief weekenddiensten (wisselend rooster), op ons mooie eiland verblijft.

De organisatie

De gemeente Vlieland heeft ruim 30 medewerkers, verdeeld over drie teams, te weten: Team Buitendienst, Team Uitvoering en Ondersteuning en Team Beleid. De medewerkers zijn allemaal generalist binnen hun eigen vakgebied.

We werken op verschillende terreinen samen met de andere Waddeneilanden en Friese gemeenten aan de vaste wal. Zo lukt het om toch een groot aantal basisvoorzieningen op het eiland te realiseren en in stand te houden (nieuwe school, een zorgcentrum, welzijnsgebouw, sportcentrum, glasvezel internet, aardgasvrije wijken).

De procedure

 • Reageren kan tot 11 augustus 2022;
 • De eerste gespreksronde vindt plaats op 25 augustus 2022;
 • De selectiecommissie bestaat uit één lid van elke raadsfractie, aangevuld met de raadsgriffier en gemeentesecretaris die beiden als adviseur zullen optreden;
 • Van de kandidaten die worden voorgedragen wordt een VOG en deelname aan een integriteitsonderzoek gevraagd;
 • Benoeming zal plaatsvinden in de openbare raadsvergadering van 12 september 2022.

Belangstelling?

Voor vragen over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met de heer Anne Idema (gemeentesecretaris) tel: 06-12513315. Voor vragen over de procedure kunt u tot 1 augustus contact opnemen met mevrouw Magda Brinksma (griffier) tel: 06-38739152 en vanaf 1 augustus met Caroline Hoogstraten (loco-griffier) tel: 06-25043460.

Mail uw sollicitatiebrief en CV vóór 11 augustus a.s. naar griffier@vlieland.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.