Home

  • De gemeenteraad van Vlieland heeft op 15 juli unaniem een raadsakkoord op hoofdlijnen opgesteld. Met dit akkoord heeft de gemeenteraad de kaders neergezet voor de raadsperiode 2022-2026.

    Lees meer
  • De gemeenteraad van Vlieland heeft na een tweetal sessies onder leiding van procesbegeleider Rieks Osinga  een raadsakkoord op hoofdlijnen opgesteld.

    Lees meer
  • Raadslid Jan Doeke Tammes was verhinderd. Voorzitter Michiel Schrier complimenteerde de raad voor het proces om tot een raadsakkoord te komen en met het besluit om na de zomer onder leiding…

    Lees meer
Meer nieuws
Top