Contact met de raad

Persoonlijk contact
U kunt een lid van de gemeenteraad bellen, mailen, schrijven of om een persoonlijke afspraak vragen. Op de pagina gemeenteraad vindt u de contactgegevens van de raadsleden.

Fractiebezoek
U kunt vragen of u aan mag schuiven bij de fractievergaderingen. Die afspraak kunt u zelf rechtstreeks maken met de fractievoorzitters.

Griffier
Voor al uw vragen over de gemeenteraad kunt u  contact opnemen met de griffier, Magda Brinksma, zij helpt u graag. De belangrijkste taak van de griffier is het ondersteunen van de gemeenteraad. De griffier zorgt er bijvoorbeeld voor dat vergaderingen van de gemeenteraad goed verlopen. U kunt telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen aan griffier@vlieland.nl .

Top