Hoe kunt u invloed uitoefenen

U kunt op verschillende momenten en manieren invloed uitoefenen op de totstandkoming van een raadsbesluit. Ook kunt u  eens een keer kijken hoe het werkt bij een raadsvergadering, de vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar.

 Hieronder leest u  meer over de mogelijkheden om invloed uit te oefenen.

Stemmen!
Elke vier jaar kunt u stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is wel de meest belangrijke mogelijkheid om invloed uit te oefenen.

Inspreken tijdens een raadsvergadering
De raadsvergaderingen zijn openbare vergaderingen waarbij u als inwoner aanwezig kunt zijn om het adviseringsproces van de raadscommissie en de besluitvorming in de raad te kunnen volgen. U kunt tijdens een raadsvergadering uw mening naar voren brengen (inspreken). In een raadsvergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat, maar ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat, als u de raadsleden ergens over wilt informeren.

In de raadsvergadering krijgt u 5 minuten spreektijd, daarna kunnen de raadsleden u vragen stellen om een en ander nog te verduidelijken.

Neem contact op met de griffier, Magda Brinksma,  wanneer u wilt inspreken, u kunt zich tot 15 minuten voor de vergadering aanmelden.

Een brief schrijven

Een brief aan het College van B&W
Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering én voor de voorbereiding van raadsvoorstellen. Als u iets wilt weten over lopende zaken of over de uitvoering van plannen, dan kunt u het beste schrijven aan het college van B&W.

Een brief aan de gemeenteraad
De gemeenteraad stelt kaders, controleert het college van burgemeester en wethouders en is de volksvertegenwoordiger.

U stuurt een brief aan de raad:

  • Als het college een voorstel aan de raad doet en u wilt dat de raad bij de besluitvorming rekening houdt met uw standpunt. (U heeft bijvoorbeeld het gevoel dat dit door het college nog niet voldoende is gebeurd).
  • Als u ideeën heeft over een gemeentelijke aangelegenheid.
  • Als u zich zorgen maakt over de uitvoering van het beleid dat door de raad is vastgesteld.

U kunt uw brief zowel schriftelijk als digitaal sturen.

Top