Nieuws

 • Actueel

  Het vervolg van de raadsvergadering van maandag 23 mei start op dinsdag 24 mei om 19:30 uur. U bent van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt de raadsvergadering ook volgen via de LIVESTREAM  op internet.

 • Formatie 2022

  Nu de onderhandelingen over het sluiten van een mogelijk coalitieakkoord tussen de fracties van Lijst Fier en NLV sinds 26 april jl. zijn beƫindigd, heeft Lijst Fier op 28 april jl. voorgesteld aan de drie andere partijen om onder leiding van een nieuwe externe, onafhankelijke informateur opnieuw de verkenningsfase in te gaan. Met dit voorstel hebben alle partijen zich akkoord verklaard.

 • Formatie 2022

  In het formeren van een nieuwe coalitie die de komende jaren het gemeentebestuur van Vlieland zal gaan vormen, is vertraging opgetreden. De gesprekken tussen Lijst Fier enerzijds en Nieuw Liberaal Vlieland anderzijds, zijn recent opgeschort door Nieuw Liberaal Vlieland. Beide partijen constateren over en weer een gebrek aan vertrouwen in elkaar.

 • (Voorlopige) uitslag gemeenteraadsverkiezing 16 maart 2022

  De (voorlopige) uitslag van de gemeenteraadsverkiezing:

  Lijst Fier: 38,5%

  NLV: 28,7%

  ABV: 21,5%

  GroenWit: 11,3%

 • Gemeenteraadsverkiezingen

  Op 16 maart zijn er gemeenteraads-verkiezingen. Kijk voor meer informatie op deze pagina. Lees ook de verkiezingskrant!

 • Actueel: link naar raadsvergadering

  De eerstvolgende raadsvergadering is op maandag 28 februari 2022, "LIVE" in de raadzaal van het gemeentehuis. Het is de laatste vergadering van de gemeenteraad in de huidige samenstelling.

 • Korte terugblik raadsvergadering 22 november 2021

  Op maandag 22 november was de gemeenteraad van Vlieland bijeen voor een vergadering, dit keer vanwege de aangescherpte coronamaatregelen weer in het Seeduynhotel.

 • Actueel

  De eerstvolgende raadsvergadering is op maandag 22 november 2021.  De vergadering is live online te volgen via deze LINK. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zal de gemeenteraad (met corona checkapp) vergaderen in het Seeduynhotel, waar de anderhalve meter in acht genomen kan worden.  Publiek kan hier helaas niet bij aanwezig zijn.

 • Programmabegroting 2022 vastgesteld

  In de vergadering van 25 oktober heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2022 inclusief Meerjarenraming vastgesteld.

 • Actueel

  De eerstvolgende raadsvergadering is op 25 oktober om 15.00 uur, u kunt de vergadering volgen via https://vlieland.raadsinformatie.nl/
  In deze vergadering wordt de Begroting voor 2022 behandeld en worden de Algemene Beschouwingen door de raadsfracties voorgelezen. 

 • Actueel

  Op 29 juni a.s. zal de gemeenteraadsvergadering opnieuw digitaal plaatsvinden

  U kunt de raadsvergadering live volgen (in beeld en geluid) via internet via onderstaande link:

Top