Bezoek gemeenteraad aan Staatsbosbeheer

bezoek raad aan sbb

Maandagavond 30 mei brachten de leden van de gemeenteraad een werkbezoek aan Staatsbosbeheer.

Op de fiets ging het gezelschap naar het Pad van Twintig. Onderweg gaf Staatbosbeheer uitleg over de bosbegroeiing, loofbomen die de kans krijgen ten opzichte van dennenbomen. Ook over het verbreden van de zeereep en de kerven in de duinen, de ‘vergrijzing’ van de duinen en het in verband hiermee omleggen van de fietspaden. Ook kon men bij een stuk omheind duin zien wat het effect is van begrazing door Schotse Hooglanders en Soayschapen. En hoe het ‘virtueel raster’ werkt met geiten die zenders dragen.

De avond eindigde in de werkschuur van SBB waar nog informeel over een paar (toekomstige) gesprekonderwerpen zoals waterhuishouding en mogelijke woningbouw gesproken is.

Top