Formatie 2022

Informateur J.G. Kramer heeft met alle fracties een gesprek gehad en heeft zijn bevindingen in een advies aan de gemeenteraad geschreven.

Het verslag en advies wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 mei a.s.

U kunt het advies hier lezen!

Top