Korte terugblik raadsvergadering 20 juni 2022

Aan het begin van de vergadering deelde de voorzitter mee dat de heer J. Stuivenga zich heeft afgesplitst van het ABV en voortaan verder gaat als ‘Lijst Stuivenga”.

Op verzoek van de NLV werd unaniem besloten om een extra agendapunt toe te voegen aan de vergadering: ‘Hoe nu verder?”.

Hierna werd de ‘Toekomststoel’ aangeboden door leerlingen van De Jutter. De stoel (naar een idee van Jan Terlouw) zal voortaan bij elke raadsvergadering in de zaal staan en staat symbool voor toekomstige generaties. De lege stoel herinnert de gemeenteraad eraan om de wereld van morgen mee te wegen in de beslissingen van vandaag en keuzes te maken voor een duurzame toekomst.

Vervolgens werd de heer J.D. Tammes geïnstalleerd als raadslid namens het ABV.

Tijdens het vragenuurtje werden er door Lijst Fier vragen gesteld over de parkeerplaatsen bij Boswijk en de verkeersveiligheid bij de buurt De Zeester.

Vervolgens kreeg de heer M. van Heeringen het woord tijdens het ‘spreekrecht voor burgers’. Hij hield een ‘college sorry zeggen’ en eindigde met een positieve opmerking aan het adres van elke fractievoorzitter.

Op de agenda stond hierna het vaststellen van de Jaarrekening 2021. De accountant de heer Olij gaf hierop een toelichting. Vanuit de raad kwamen complimenten voor de afdeling financiën. Wel werd opgemerkt dat een positief resultaat niet persé positief ís, het kan ook betekenen dat voorgenomen plannen niet zijn uitgevoerd.

De Jaarrekening 2021 van de gemeente Vlieland werd vastgesteld, evenals de Begroting 2023 van de Dienst Sozawe Noordwest Friesland.

Tot slot was aan de orde het toegevoegde agendapunt ‘Hoe nu verder?’

Mevrouw Hopman van NLV hield een pleidooi voor afzien door Lijst Fier van het vormen van een coalitie maar in plaats daarvan te gaan voor het opstellen van een raadsprogramma, met twee wethouders die zouden worden verkozen uit de kandidaat-wethouders die elke fractie zou aanleveren. Het concept-coalitieakkoord waarvan zij veronderstelde dat het er inmiddels zou liggen na de onderhandelingen van Lijst Fier met ABV, zou als uitgangspunt voor het raadsprogramma kunnen dienen. GroenWit ondersteunde dit pleidooi. Volgens NLV had ook Lijst Stuivenga in zijn brief aan de voorzitter aangegeven voorstander te zijn van een raadsprogramma maar de heer Stuivenga wilde hier verder niet op in gaan.

De heer Veerdig van Lijst Fier reageerde hierop door te zeggen dat zijn fractie vrijdag eerst nog in gesprek wilde gaan met ABV en Lijst Stuivenga en pas hierna uitsluitsel zou geven.

Om 21:00 uur sloot de voorzitter de vergadering.

Top