Terugblik GroenWit op de raadsvergadering van 16 november 2020

Gelukkig mochten we weer fysiek vergaderen, en wel vanwege het bezoek van de Commissaris van de Koning (CdK) van de provincie Fryslân, de heer Brok, samen met zijn kabinetschef mevrouw van der Steen en de plaatsvervangend kabinetschef, de heer de Vries.

Tijdens de vergadering ging de CdK in gesprek met de raad over de rol van de vertrouwenscommissie. Daarnaast schetste hij het verloop van de burgemeestersbenoeming en stelde hij enkele vragen aan de vertrouwenscommissie, dit ter verduidelijking van de profielschets.

Dit alles vond plaats in een ontspannen sfeer, waarbij de heer Brok zijn liefde voor Vlieland duidelijk liet merken. Hierna werd de profielschets voor een nieuw te benoemen burgemeester door de raad unaniem vastgesteld en vervolgens door de voorzitter van de vertrouwenscommissie aan de Commissaris van de Koning aangeboden. Eind november staat de advertentie in de Staatscourant en als alles volgens plan verloopt zal er in mei een nieuwe burgemeester door de Kroon benoemd worden en kan de huidige burgemeester van de rust en ontspanning gaan genieten.  Meer informatie kunt u nu al vinden op de website van de gemeente Vlieland. Hier kunt u ook de vergadering terug luisteren en digitaal bekijken. Tijdens deze vergadering werd zowel een nieuwe geluidsinstallatie als een nieuwe camera in gebruik genomen.

Nadat de CdK met zijn gevolg de vergadering had verlaten, ging de ‘ gewone’ vergadering verder.

We kregen o.a.  meer informatie over de fusie van het Openbaar Onderwijs Vlieland, de overname van Flidunen door de Stichting Recreatiebelangen Vlieland en hoe er met bepaalde maatregelen ten aanzien van de Coronacrisis wordt omgegaan.

Op de agenda stonden dit keer hoofdzakelijk besluiten om te nemen, die -na verduidelijking- unaniem door alle aanwezige raadsleden werden aangenomen.

U kunt alles terug horen en dit keer verrassend genoeg ook terug zien op www.vlieland.nl

Zoals gezegd was het weer een fysieke vergadering en naar ons gevoel komt dit het verloop van een vergadering zeker ten goede. Er is meer interactie en daarom hopen wij dat de vergaderingen zo snel mogelijk allemaal weer fysiek zullen plaatsvinden en dan natuurlijk ook met publiek er bij.

Fractie GroenWit,

Hedwig de Lang en Gerard Pelgrim

Top