Vlieland zoekt wethouders!

De gemeenteraad van Vlieland heeft op 15 juli unaniem een raadsakkoord op hoofdlijnen opgesteld. Met dit akkoord heeft de gemeenteraad de kaders neergezet voor de raadsperiode 2022-2026.

Passend bij het werken met een akkoord op hoofdlijnen zoekt de gemeenteraad naar twee kandidaat wethouders die samen met de burgemeester het college willen vormen en uitvoering gaan geven aan dit akkoord. Bij de keuze voor de kandidaten vinden wij een goede verdeling en invulling van de portefeuilles op het gebied van de 'harde sector' en de 'zachte sector' belangrijk, evenals de portefeuille financiĆ«n. De verdeling van de portefeuilles zal in onderling overleg van de collegeleden plaatsvinden.

Kijk hier voor meer informatie over de vacatures wethouder.

Top