Vooruitblik op de raadsvergadering van 16 november door GroenWit

Waar het eerst naar uitzag, was dat ook deze vergadering i.v.m. de aangescherpte Coronamaatregelen digitaal zou worden gehouden. Aangezien het een bijzondere raadsvergadering is, omdat er het vaststellen van een profielschets voor de nieuwe burgemeester op de agenda staat, moeten we (gelukkig) fysiek vergaderen en zal ook de Commissaris van de Koning van onze provincie aanwezig zijn. De benoemingsprocedure valt onder de verantwoordelijkheid van de Commissaris.

Helaas mag er i.v.m. de Coronamaatregelen geen publiek aanwezig zijn. Wel kunt u de vergadering rechtstreeks beluisteren via een link (zie elders op de website). Zowel de agenda als de “stukken”  voor deze vergadering kunt u ook elders op de site vinden.

Onder het kopje Overzichten (elders op de site) vindt u de ingekomen post en de informatie van het College.

Er staan voor deze vergadering 16 punten op de agenda. Bij punt 1 kan er nog iets wijzigen. Daarna wordt deze vastgesteld.

Er zijn: 23 ingekomen stukken (van 22 september t/m 3 november) en 13 stukken met informatie van het College (van 24 september t/m 3 november 2020).

Deze stukken zijn al ruim van tevoren digitaal te lezen in  “Ibabs”.

Tien dagen voor de raadsvergadering staat ook de agenda op de site van de gemeente Vlieland. Dan begint het echte leeswerk en overleg met vooral (in mijn geval) de fractie en de partijleden van GroenWit. Elke woensdag voor een raadsvergadering hebben we vooroverleg over de agendapunten. Hier bediscussiëren we met onze leden en belangstellenden vooral hoe GroenWit er in staat en wat we aan willen kaarten bij het college.  

Eind oktober is er een enquête uitgezet onder de inwoners van Vlieland, waarin u de gelegenheid kreeg om aan te geven welke eigenschappen u belangrijk vindt voor de nieuwe burgemeester van Vlieland. Hier hebben 75 Inwoners, zowel jong als oud, gelukkig op gereageerd. Zo weten wij als gemeenteraadsleden ook wat deze inwoners belangrijk vinden. De uitslag kunt u terug vinden onder agendapunt 2.

De raad bespreekt zowel het voorstel als de benoeming van de vertrouwenscommissie en kan het daarna vaststellen. Als we dit vaststellen, dan kan de commissie verder aan het werk, zodat we naar verwachting in mei 2021 een nieuwe kroonbenoemde burgemeester kunnen installeren. Voor deze vergadering is dit wel een heel bijzonder agendapunt.

Bij punt 10 staan de jaarstukken van de Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland op de agenda. De stichting heeft de jaarstukken ter goedkeuring aangeleverd. De raad is geïnformeerd en blijft betrokken bij de ontwikkelingen van het onderwijs op Vlieland. Het behoud van onderwijs op het eiland vinden wij van wezenlijk belang voor de leefbaarheid en de ontwikkeling van de jeugd.

Via de onderstaande link vindt u de agenda van de vergadering van 16 november 2020:

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Vlieland/d328c371-2b30-41a3-a350-2851551488ae

Gerard Pelgrim,

GroenWit

Top