Bloktijden Dorpsstraat

Bloktijden 

Met ingang van 1 mei  zijn de bloktijden in de Dorpsstraat weer van kracht. De Dorpsstraat is dan voor gemotoriseerd verkeer met een A-vergunning in de maanden mei en juni alleen toegankelijk van:

06.30 uur tot 09.30 uur

12.00 uur tot 13.30 uur

17.30 uur tot 19.30 uur

In aanvulling op bovengenoemde bloktijden geldt dat:

de bloktijden niet van toepassing zijn voor de huisarts

de bloktijden niet van toepassing zijn op het WVG (WMO)–vervoer door taxibedrijven indien het inwoners van Vlieland betreft

de Heineken-leverancier na aankomst van de ochtendboot de Dorpsstraat in mag om het kelderbier af te leveren

de bloktijden niet van toepassing zijn voor nutsbedrijven en hulpdiensten bij storingen, calamiteiten et cetera

in incidentele gevallen kan worden afgeweken van de bloktijden zoals bij verhuizingen en geld- en waardetransporten

buiten de hierboven genoemde afwijkende tijden geen toestemming wordt verleend aan individuele ondernemers om buiten de bloktijden in de Dorpsstraat te mogen rijden

gebruik van paardentractie ook buiten de bloktijden is toegestaan, bijvoorbeeld ten behoeve van het bagagevervoer, mits de verplichte rijrichting daarbij in acht wordt genomen

Het parkeerverbod in de Dorpsstraat blijft vanzelfsprekend onverminderd van kracht.