Gebiedsteam Vlieland

Heeft u vragen of problemen die te maken hebben met werk, inkomen, zelfredzaamheid, meedoen in de samenleving en jeugdzorg? Neem dan contact op met het Vlielands Kwartier. Dit team is er om de ondersteuning en zorg voor u als inwoner van Vlieland overzichtelijk te maken en goed te regelen. Het Vlielands Kwartier  kan u helpen bij het vinden van passende oplossingen voor problemen die te maken hebben met de Participatiewet (werk, inkomen en uitkeringen), de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in de samenleving) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders).

U kunt bij het team terecht met vragen of problemen die te maken hebben met werk, inkomen, zelfredzaamheid, meedoen in de samenleving en jeugdzorg. U hoeft daarvoor dus niet meer naar verschillende organisaties. De hulp is laagdrempelig en beschikbaar voor iedereen op Vlieland. Het Vlielands Kwartier heeft korte lijnen, kan snel handelen en eenvoudige zaken direct oplossen. Gaat het om een eenvoudige vraag, of is een eigen oplossing mogelijk, dan zorgt de medewerker van het Vlielands Kwartier dat u snel op de juiste plek het antwoord vindt. De eigen mogelijkheden en hulp van het eigen sociale netwerk zijn daarbij erg belangrijk. De bedoeling is om minder direct te denken aan de verstrekking van een voorziening en meer te zoeken naar een passende oplossing. Bij complexe problemen kan de medewerker de hulp inschakelen van de rest van het team  of helpen bij het leggen van contact met een gespecialiseerde hulpverleningsinstantie. Centraal staat dus dat personen en gezinnen één vast aanspreekpunt hebben, ofwel: één huishouden, één plan, één hulpverlener.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân http://www.sozawe-nw-fryslan.nl/.

Contact

 Het Vlielands Kwartier  is maandag tot en met woensdag  van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0562 - 452700 of 06-15249717.

 • Wijziging verantwoordelijke gemeente jeugdhulp

  Gemeenten zijn sinds 2015 financieel verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp. Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

  Kijk voor meer informatie over de Wet wijziging woonplaatsbeginsel op de website van Sociaal Domein Fryslân.

 • Meedoen voor álle kinderen!

  In Friesland zijn er meer dan 13.000 kinderen die niet met alle andere kinderen kunnen meedoen. Niet meedoen met sporten. Niet meedoen met muziek maken, toneel spelen, dansen. Niet meedoen op school: schoolreis, schooltas, schoolspullen. Reden? Thuis is er te weinig geld.

 • Regelingen voor mensen met een laag inkomen // 2021

  Heeft u een bijstandsuitkering? Of een laag inkomen uit werk of een andere uitkering? Dan kunt u extra financiële bijdragen aanvragen. Als vergoeding voor bepaalde kosten, of als extraatje bovenop uw inkomen.

 • De AV Frieso

 • Eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden

 • Zorg en Wmo