Eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden

Lukt het u niet meer om uw huishouden schoon en op orde te houden? En ook niet met behulp van uw familie of vrienden? Dan kunt u mogelijk hulp bij het huishouden ontvangen via de gemeente.

Algemene voorziening
Als het nodig is kunnen inwoners van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke ondersteuning krijgen  het schoonmaken van de woning. Het gaat om licht en zwaar huishoudelijk werk en eventueel het doen en opruimen van de was. Deze ondersteuning wordt geleverd in de vorm van een algemene voorziening. Dat betekent dat u na een gesprek met uw gebiedsteam kunt kiezen uit één van onze gecontracteerde thuiszorgorganisaties. Voor de ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage aan de thuiszorgorganisatie. Kunt u de eigen bijdrage niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een korting op uw eigen bijdrage. U kunt dit bespreken met uw gebiedsteam. Het gebiedsteam onderzoekt dan wat de mogelijkheden zijn.

Maatwerkvoorziening
Lukt het u niet goed meer om regie te voeren over het huishouden? Heeft u bijvoorbeeld moeite met het plannen en organiseren van de huishoudelijke werkzaamheden? Dan kan het zijn dat u meer nodig heeft dan de schoonmaakondersteuning uit de algemene voorziening.  Bespreek dit dan met uw gebiedsteam. U kunt dan misschien een Wmo-maatwerkvoorziening ontvangen. U ontvangt dan naast schoonmaakondersteuning ook advies, instructie en voorlichting bij het uitvoeren van het huishouden. Deze ondersteuning is altijd op maat en afgestemd op uw behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden. Voor deze ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.

Eigen bijdrage en abonnementstarief
in 2019 geldt  het abonnementstarief alleen voor de maatwerkvoorzieningen. Dat is dus de ondersteuning waarvoor u een eigen bijdrage betaalt aan het CAK. Het abonnementstarief geldt in 2019 niet voor ondersteuning uit de algemene voorziening, zoals de schoonmaakondersteuning in de vier gemeentes in Noordwest-Friesland. Er is landelijk nog geen besluit genomen over de vraag of algemene voorzieningen ook onder het abonnementstarief moeten vallen. Naar verwachting wordt voor 1-1-2020 wel een besluit genomen. Tot die tijd betaalt u voor het gebruik van een algemene voorziening een bijdrage die afwijkt van het abonnementstarief. Kunt u die bijdrage niet betalen? Dan kunt u dit bespreken met uw gebiedsteam.