Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland maakt bekend dat de raad van de gemeente Vlieland in zijn vergadering van 30 november 2015 heeft vastgesteld de ‘gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân’.
Eerder - op 3 november 2015 -  is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.
De gewijzigde gemeenschappelijke regeling treedt na vaststelling en bekendmaking door alle aan de regeling deelnemende gemeenten in werking ingaande 1 januari 2016.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlieland,
C. Schokker - Strampel, burgemeester 
Mr. R.A. Lanting, secretaris