Gemeenschappelijke Regeling FUMO

De raad van de gemeente Vlieland maakt bekend, dat zij in haar vergadering van 29 oktober 2012 heeft besloten in te stemmen met de gemeenschappelijke regeling FUMO.