Gemeenschappelijke regling veiligheidsregio Fryslan

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland maakt bekend dat de raad van de gemeente Vlieland in zijn vergadering van 15 oktober 2018 heeft vastgesteld de ‘gewijzigde gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Fryslân.
 

Eerder - op 11 september 2018 -  is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.
De gewijzigde gemeenschappelijke regeling treedt na vaststelling en bekendmaking door alle aan de regeling deelnemende gemeenten in werking ingaande 1 januari 2019.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlieland,
C. Schokker - Strampel, burgemeester 
Mr. R.A. Lanting, secretaris