Gemeentewapen

Het wapen van Vlieland dateert officieel van 13 september 1590. In een bewaard gebleven oorkonde, ondertekend door Johan van Oldenbarneveldt, erkennen bij die gelegenheid 'De Ridderschap, Edelen ende Steeden van Holland ende Westvriesland' dat Oost-Vlieland een eigen wapen mag voeren.
In 1958 heeft het Koningin Juliana behaagd het wapen van de gemeente Vlieland als volgt te omschrijven:

"In zilver een omgewende zeepink met gehesen grootzeil in natuurlijke kleuren, hebbende op de achtersteven een vlag bestaande uit drie horizontale banen van rood, wit en blauw, en zeilende op een uit de schiltvoet uitkomende zee van sinopel (groen)."

"Een zeepink was een type visserschip, veel voorkomend in de zestiende en zeventiende eeuw."

Uitgebreide informatie over het wapen van Vlieland is na te lezen via onderstaande link.
informatie wapen van Vlieland