Leden

Heeft u vragen aan de Rekenkamercommissie? Of wilt u een onderwerp aandragen voor onderzoek? U kunt de leden bereiken door het sturen van een e-mail. Dit kan naar rekenkamer.dewaddeneilanden@gmail.com.

Drs. Engbert Boneschansker (1965)


Engbert Boneschansker heeft algemene economie gestudeerd met specialisatie overheidsfinanciën aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft een eigen onderzoeks- en adviesbureau - Bureau Beleidsonderzoek (BBO) - en eerder gewerkt bij B&A Groep, het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven, het ministerie van Financiën en het Economisch Bureau Coulon van de Fryske Akademy. Hij houdt zich bezig met verschillende onderwerpen op het gebied van regionaal-economische ontwikkeling, ruimtelijke economie, overheidsfinanciën, innovatie en arbeidsmarkt.

Engbert woont samen in Leeuwarden en heeft twee zoons. Naast zijn werk traint hij kinderen met beperkingen (G-voetbal).


Nevenfuncties

Organisatie (Neven)functie Bezoldiging
Bureau Beleidsonderzoek Directeur Bezoldigd

Drs. Esther Fogl (1966)


Esther Fogl studeerde Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en haalde postdoctoraal de opleiding tot Registercontroller aan de Universiteit Maastricht. Esther heeft bij de gemeente Den Haag gewerkt als doelmatigheidsonderzoeker. In de periode 2006-2010 is zij lid geweest van de rekenkamercommissie Sneek en Leeuwarden. Momenteel is zij lid van de rekenkamercommissie Noordoostpolder en Smallingerland en is freelance onderzoeker actief op beleids- en beheersmatige vraagstukken bij gemeenten.

Esther is getrouwd en woont in Sneek. Ze heeft een tweeling (twee zoons uit 1999) en houdt van hardlopen.


Nevenfuncties

Organisatie (Neven)functie Bezoldiging
Rekenkamercommissie Smallingerland Extern lid Bezoldigd
Rekenkamercommissie Noordoostpolder Extern lid en secretaris Bezoldigd

Kerngroep Kring Noord NVVR (Nederlandse
Vereniging Rekenkamers en Rekenkamercommissies)

Lid Onbezoldigd
Rekenkameronderzoekers Friesland Mede oprichter Bezoldigd

Dr. Jolanda van Leeuwen (1962)


Jolanda van Leeuwen studeerde Wiskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in wiskundige Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is van huis uit onderzoeker en heeft in diverse functies gewerkt bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, Provincie Fryslan en Stenden Hogeschool. Zij is lid geweest van de Rekenkamercommissies van Heerenveen (als raadslid) en van Hoogeveen (extern lid). Momenteel is Jolanda roostermaker bij het Dollard College in Winschoten en voert zij als ZZP'er onderzoeken en projecten uit zowel in opdracht als op eigen initiatief.

Jolanda woont in Smilde, heeft een partner en een zoon en dochter. Naast haar werk helpt zij haar kinderen in hun eigen ondernemingen.


Nevenfuncties

Organisatie (Neven)functie Bezoldiging
Stichting Dollard College Roostermaker Bezoldigd
Kracht in Denken Ondernemer Bezoldigd
Muziekvereniging Oranje Nassau Smilde Penningmeester Onbezoldigd
Yann Chocolaterie La Poutré Boekhouder en verkoopmedewerker Onbezoldigd
Blackbutton.nl Boekhouder en in-/verkoopmedewerker Onbezoldigd