Onderzoeksrapporten

In onderstaande rapporten leest u over uitkomsten van onderzoek, en aanbevelingen die de Rekenkamercommissie aan de gemeenteraad heeft gedaan.