Visie en werkwijze

In onderstaande documenten leest u meer over de Rekenkamercommissie. In het visiedocument leest u over de werkwijze en de wijze waarop de commissie invulling geeft aan haar visie.