Bestemmingsplan Vlieland - Havenweg 2

Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat de gemeenteraad op 29 juni 2015 het bestemmingsplan Havenweg 2 Vlieland ongewijzigd heeft vastgesteld.

In dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt de bestaande woning te vervangen door een losstaande uitbreiding van het hotel met 12 kamers (max. 24 bedden), waarvan drie kamers rolstoeltoegankelijk worden gemaakt en drie kamers door hun indeling geschikt zijn voor mindervaliden.

Belanghebbende kunnen binnen een termijn van zes weken vanaf 13 juli 2015 tot 24 augustus 2015 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, als zij kunnen aantonen niet in de gelegenheid te zijn geweest zienswijzen in te dienen.Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt.

Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via onderstaande link of via de website ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl . Het planindificatienummer is NL.IMRO.0096.147101-VA01