Ontwerpwijzigingsplan Vlieland – Willem de Vlaminghweg

Overeenkomstig artikel 3.8.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Oost - Vlieland – Willem de Vlaminghweg’ gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Met dit ontwerpwijzigingsplan wordt de realisatie van 25 rijwoningen mogelijk gemaakt, ter plaatse van de voormalige basisschool De Zeester. Het plangebied betreft de voormalige gronden van de basisschool, en is gelegen tussen de Willem de Vlaminghweg en de Nieuwestraat. De 25 rijwoningen worden verdeeld over blokken van drie tot vijf rijwoningen en worden gesitueerd met de voorzijde richting het bestaande stratenpatroon.

Indienen zienswijzen

Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 maart 2019 tot 29 april 2019 voor een ieder ter inzage. Tijdens deze periode is het voor een ieder mogelijk een gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen.  Voor het maken van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de heer H. Nieuwenhuis (tel. 0562-452717). Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. U kunt geen zienswijzen via de e-mail indienen.

U kunt het wijzigingsplan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.

Ook is het ontwerpwijzigingsplan digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is NL.IMRO.0096.20181487-ON01.