Voorontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland – Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 11’

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een openbare vergadering op 31 mei 2021, heeft het besluit genomen in te stemmen met voorontwerpbestemmingsplan ‘Oost-Vlieland – Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 11’, en dit vrij te geven voor de inspraak en het overleg.

Door een drietal initiatiefnemers is het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oost-Vlieland - Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 11’ opgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van een gebouw met maximaal 15 appartementen voor personeelshuisvesting op de achtererven van Dorpsstraat 10 en 12, direct gelegen aan de Willem de Vlaminghweg.

In het huidige bestemmingsplan is personeelshuisvesting niet toegestaan. Het voornemen is daarom in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om het voornemen juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken, is dit nieuwe bestemmingsplan opgesteld, waarbij de voorgenomen indeling en functietoekenning mogelijk wordt gemaakt.

Met dit gebouw wordt een ‘laatste gat’ langs de zuidkant van de Willem de Vlaminghweg opgevuld. Beleidsmatig is er ruimte om mee te werken aan personeelshuisvesting. Met de vier direct aangrenzende eigenaren is het plan besproken. Bij de verdere uitvoering van het daadwerkelijke bouwplan zal zoveel mogelijk met de door hun ingebrachte argumenten rekening worden gehouden. Binnen de procedure van het bestemmingsplan kunnen betrokkenen hun standpunten omtrent het plan inbrengen.

Het conceptontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 14 juni 2021 tot en met maandag 26 juli 2021 ter inzage. U kunt het plan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak of via onderstaande link.