Voorontwerp bestemmingsplan ‘Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een openbare vergadering op 27 mei 2019, heeft het besluit genomen in te stemmen met voorontwerpbestemmingsplan ‘Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland’ en dit vrij te geven voor de inspraak en het overleg.

U kunt het conceptontwerp bestemmingsplan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.