Wijziginsplan Vlieland - Willem de Vlaminghweg

Burgmeester en wethouders van de gemeente Vlieland maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan “Oost-Vlieland – Willem de Vlaminghweg” NL.IMRO.0096.201487-ON01 op 30 april 2019 ongewijzigd is vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 3.8.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft het ontwerpplan gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegen. Gedurende die periode zijn geen zienswijzen binnengekomen

Met het wijzigingsplan wordt de realisatie van 25 rijwoningen mogelijk gemaakt, ter plaatse van de voormalige basisschool De Zeester. Het plangebied betreft de voormalige gronden van de basisschool, en is gelegen tussen de Willem de Vlaminghweg en de Nieuwestraat. De 25 rijwoningen worden verdeeld over blokken van drie tot vijf rijwoningen en worden gesitueerd met de voorzijde richting het bestaande stratenpatroon.

U kunt het wijzigingsplan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.

Het wijzigingsplan digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is NL.IMRO.096.20181487-ON01.