Stempas

Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing krijgt u de stempassen toegestuurd, als u:

  • In de basisregistratie personen op 9 april 2019 staat ingeschreven op een adres in de gemeente Vlieland;
  • 18 jaar of ouder bent op 23 mei 2019;
  • niet van het kiesrecht bent uitgesloten; en
  • de Nederlandse nationaliteit hebt.

Komt u uit een ander land van de Europese Unie dan kunt u kiezen in welk land u stemt. Als u in Nederland wilt stemmen dan moet u zich daarvoor registreren.