Stempas

Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing krijgt u de stempassen toegestuurd, als u:

  • In de basisregistratie personen op 4 februari 2019 staat ingeschreven op een adres in de gemeente Vlieland;
  • 18 jaar of ouder bent op 20 maart 2019;
  • niet van het kiesrecht bent uitgesloten; en
  • de Nederlandse nationaliteit hebt.

Voor het waterschap mag u ook stemmen als u de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of als u een geldig Nederlands verblijfsdocument hebt.