Stichting muziekonderwijs Vlieland

Stichting muziekonderwijs Vlieland

Op een eiland met nog geen 1100 inwoners verwacht je geen muziekschool.

Maar op Vlieland, een eilandgemeente die uit zijn voegen barst van het talent, met verschillende koren, folkgroepen, zingende jongeren, een popbandje en – waar in Nederland zie je dat? – een fanfare die op kerstochtend al spelend langs de huizen in het dorp gaat, kortom, een eiland waar muziek maken de bewoners in de genen lijkt te zitten, is het op zijn minst logisch dat er goed muziekonderwijs is.

De Stichting Muziekonderwijs Vlieland heeft zich daar sinds haar oprichting in 2004 hard voor gemaakt en krijgt het al jaren voor elkaar om met financiële steun van o.a. de Gemeente Vlieland, de Stichting Ophaaldienst en Rederij Doeksen een aanzienlijk deel van de muzieklessen – door gekwalificeerde docenten – te bekostigen. In het seizoen van 2018-2019 lukt het de stichting om de Vlielandse schoolgaande jeugd maar liefst 50 procent korting te geven op muzieklessen.

Ook de ‘oudere jeugd’ tot 21 jaar en volwassenen krijgen dit lesjaar subsidie, alleen minder vanwege het beperkte budget. Voor de blaaslessen geldt overigens een ander verhaal: dankzij een bijdrage van het Vlielands Fanfarecorps betalen leerlingen van alle leeftijden hetzelfde, gekorte tarief. Aanmelding en betaling van lesgelden lopen via de docenten van de stichting.

Let op: er is een maximum aantal leerlingen waarvoor subsidie beschikbaar is.

Wie zich daarná aanmeldt, komt op de wachtlijst of betaalt het volledige bedrag voor de lessen. De SMV is blij met het stijgend aantal muziekleerlingen op Vlieland waarvoor zij subsidie betaalt, maar ook met het de uitbreiding van het lesaanbod. Ook het komend seizoen kunnen liefhebbers naast toetsen/piano, klein koper, drumles en AMV ook kiezen voor zang lichte muziek.