Verhinderd om zelf te stemmen

Machtig een andere kiezer. In een andere gemeente stemmen? Vraag een kiezerspas aan.

Machtigen van een andere kiezer

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf uw stem uitbrengen? Machtig dan een andere kiezer.

Volmacht op stempas

  • Vul het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in.
  • Geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.
  • Uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs mag op 23 mei 2019 niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.
     

Schriftelijke volmacht aanvragen

Gebruik onderstaande aanvraagformulieren die door uzelf én de gemachtigde moet worden ondertekend. Dit schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 20 mei 2019 in bezit zijn van de gemeente Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland.

Een kiezer uit een andere gemeente machtigen

  • Voor het Europees parlement geldt dat de gemachtigde binnen Nederland moet wonen.

Gebruik onderstaande aanvraagformulieren die door uzelf én de gemachtigde moet worden ondertekend. Dit schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 20 mei 2019 binnen zijn bij de gemeente Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland.

europees parlement machtiging