Verhinderd om zelf te stemmen

Machtig een andere kiezer. In een andere gemeente in de provincie Fryslân stemmen? Vraag een kiezerspas aan.

Machtigen van een andere kiezer

Kunt u op woensdag 20 maart 2019 niet zelf uw stem uitbrengen? Machtig dan een andere kiezer.

Volmacht op stempas

  • Vul het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in.
  • Geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.
  • Uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs moet minimaal geldig zijn tot 21 maart 2014.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Gebruik onderstaande aanvraagformulieren die door uzelf én de gemachtigde moet worden ondertekend. Dit schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 in bezit zijn van de gemeente Vlieland, Postbus 10 8899 ZN Vlieland.

Provinciale Staten machtiging (PDF, 29.18 KB)

Waterschap machtiging (PDF, 41.25 KB)

Een kiezer uit een andere gemeente machtigen

  • Voor de Provinciale Staten geldt dat de gemeente van de gemachtigde  binnen de provincie Fryslân moet liggen.
  • Voor het waterschap geldt dat de gemeente  van de gemachtigde binnen hetzelfde grondgebied van Wetterskip Fryslân moet liggen.

Gebruik onderstaande aanvraagformulieren die door uzelf én de gemachtigde moet worden ondertekend. Dit schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 in bezit zijn van gemeente Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland.

Provinciale Staten machtiging (PDF, 29.18 KB)

Waterschap machtiging (PDF, 41.25 KB)