Waar kunt u stemmen

LET OP!!

Het stembureau op Vlieland is dit keer gevestigd in het gebouw van "Brede School De Jutter".
Lutinelaan 3 te Vlieland.