Waar kunt u stemmen

Het stembureau op Vlieland is gevestigd in het gemeentehuis.
Dorpsstraat 127 te Vlieland.

U kunt uw stem voor de Provinciale Staten en het waterschap in hetzelfde stemlokaal uitbrengen.