Werkwijze gemeenteraad Vlieland

De gemeenteraad van Vlieland houdt elke maand een Raadsvergadering. De vergaderingen van de gemeenteraad worden gehouden in de Raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar.

De agenda van de gemeenteraad is in drie verschillende delen opgebouwd. We beginnen met een informatie deel, in dat deel van de vergadering informeert het college de gemeenteraad over diverse zaken. De gemeenteraad kan vervolgens vragen stellen. Ook kunnen inwoners in dit deel van de vergadering ‘inspreken’, daarmee kunt u de gemeenteraad uw mening laten weten over een bepaald onderwerp of ergens de aandacht voor vragen.

Het tweede deel van de vergadering is ‘bespreken’, hier worden onderwerpen besproken waar (nog) geen besluit over wordt genomen.

In het derde deel worden de besluiten genomen over de voorstellen van het college. De gemeenteraad heeft twee ronden om het college nog vragen te stellen over het voorstel, maar vooral om over het voorstel te debatteren, wat zijn de verschillende meningen van de diverse fracties in de gemeenteraad? Kunnen ze elkaar overtuigen van hun standpunt?

Als de besluiten zijn genomen gaat het college van Burgemeester en Wethouders de besluiten uitvoeren.