Passend toewijzen

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. In deze wet staan allerlei nieuwe regels voor woningcorporaties. Een van de regels gaat over passend toewijzen: dit betekent dat woningzoekenden een woning kunnen huren die past bij hun inkomen.

Passend toewijzen
Corporaties moeten vanaf 1 januari 2016 aan minimaal 95% van de huishoudens, die recht hebben op huurtoeslag, passend toewijzen. De overheid wil dat het inkomen aansluit bij de huurprijs van de woning. De regeling is ingesteld om de uitgaven aan de huurtoeslag te beperken en om betaalbaarheidsproblemen bij lagere inkomensgroepen te verminderen. Het gevolg hiervan is dat niet elke woningzoekende meer in aanmerking komt voor elke woning. Bij het toewijzen van huurwoningen moet worden gekeken naar het inkomen en de huishoudgrootte omdat deze zaken van invloed zijn op huurtoeslaggrenzen.

Verstrekken inkomensverklaring
Woningzoekenden komen alleen nog in aanmerking voor een woning die bij hun inkomen past. Zo worden de goedkoopste woningen verhuurd aan mensen met de laagste inkomens en woningen met een hogere huurprijs aan mensen met een hoger inkomen. Hiervoor moeten woningzoekenden bij inschrijving op een woning die wordt aangeboden in de gemeente Vlieland hun inkomensgegevens aan WoonFriesland verstrekken. WoonFriesland toetst het inkomen met een actuele inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Wat houdt dit in voor woningzoekenden in de gemeente Vlieland
WoonFriesland wordt door de overheid verplicht gesteld de huurprijs van de woning af te stemmen op het inkomen van de woningzoekende. Dit betekent dat uw huishoudinkomen en uw huishoudgrootte bij WoonFriesland bekend moeten zijn op het moment dat u reageert op een woning. Wanneer u op een woning reageert gaat WoonFriesland na of de huurprijs passend is bij uw inkomen. U kunt dit zelf ook van tevoren bepalen aan de hand van bijgevoegde tabel.

Wat verwachten wij van de woningzoekende
Alle inkomensgegevens van de woningzoekende en eventuele gezinsleden en meeverhuizende personen tellen nu mee voor de toewijzing van een woning. WoonFriesland heeft van u en eventuele gezinsleden (uitgezonderd inwonende kinderen) en meeverhuizende personen een inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig op het moment dat u op een woning reageert. Heeft u nog geen recente inkomensverklaring dan moet u deze zelf opvragen bij de Belastingdienst. U kunt het formulier downloaden van de website van de belastingdienst of kosteloos opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543. Het duurt ongeveer 5 tot 10 werkdagen voordat u het formulier thuis ontvangt. Vraag deze dus op tijd aan! En zorg dat deze actueel is. Op dit moment zou u de inkomensverklaring 2017 moeten inleveren. De belastingdienst laat weten wanneer 2018 beschikbaar is. Dat is meestal halverwege het opvolgende jaar, dus rond juni/juli 2019.

Procedure woningtoewijzing Vlieland
De registratie van woningzoekenden in de gemeente Vlieland wordt door de gemeente bijgehouden. Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde procedure woningtoewijzing wordt er een kandidaat-huurder voorgedragen aan WoonFriesland. Om te bepalen wie in aanmerking komt wordt er eerst gekeken naar het aantal punten dat een woningzoekende heeft volgens het puntensysteem. Vervolgens wordt gekeken of de woning passend is volgens de nieuwe Woningwet. Als dat niet het geval is voor degene met het hoogste aantal punten dan wordt gekeken naar degene met het een-na-hoogste puntenaantal enzovoorts. Nadat de kandidaat-huurder is voorgedragen bij WoonFriesland nodigt WoonFriesland deze uit voor een intakegesprek met een klantadviseur, waarbij een laatste passendheids-check wordt uitgevoerd.

Woningruil
De regels voor passend toewijzen gelden ook voor woningruil

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de gemeente Vlieland, Jacqueline de Jager, (0562) 452709 of met de klantadviseur van WoonFriesland, Leo Birkenholz, (088) 9952426