te huur aangeboden

Dit item is verlopen op 22-06-2020.

Te huur aangeboden

Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de volgende sociale huurwoningen voor verhuur beschikbaar komen. Bij de voordracht van kandidaathuurders worden de regels van het ‘passend toewijzen’ van WoonFriesland toegepast, zie www.woonfriesland.nl en de bijlage bij het inschrijfformulier.

Willem de Vlaminghweg 3B

Netto huur: € 484,60

1- of 2 persoonshuishouden

appartement

opp. woonkamer + keuken                     ca 29 m2

opp. slaapkamer 1                                   ca 10 m2

berging                                                       ca 4 m2

Willem de Vlaminghweg 47

Netto huur: € 641,41

3- of meerpersoonshuishouden

tussenwoning

opp. woonkamer + keuken                     ca 33 m2

opp. slaapkamer 1                                   ca 13 m2

opp. slaapkamer 2                                   ca 11 m2

opp. slaapkamer 3                                   ca 9 m2

berging                                                       ca 8 m2

Voor de woning Willem de Vlaminghweg 47 geldt dat een gezin met kinderen onder bepaalde voorwaarden voorrang krijgt.

Kinderen worden in dit geval gedefinieerd als personen die:

  • op het moment van toewijzen van de woning tot het huishouden van de woningzoekende behoren,
  • die op dat moment niet ouder zijn dan 15 jaar,
  • die in de BRP als inwoner van de gemeente Vlieland staan geregistreerd
  • en die, als ze leerplichtig zijn, staan ingeschreven als leerling van de school De Jutter op Vlieland.

Het college geeft slechts voorrang aan een gezin met kinderen indien het verschil in punten met de belangstellende met de meeste punten, niet meer dan 10 bedraagt.

Let op: voor deze woning geldt een inkomens(onder)grens

Belangstelling kenbaar maken

Een ieder die belangstelling heeft voor (één van) deze woning(en) en staat ingeschreven bij de gemeente Vlieland als woningzoekende, kan dit kenbaar maken door middel van een formulier dat u kunt downloaden op www.vlieland.nl. Als het echt niet anders kan kunt u het formulier ook (op afspraak) afhalen bij het gemeentehuis of via de mail opvragen (info@vlieland.nl). Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0562) 452700. U kunt het ingevulde formulier met bijlagen mailen naar info@vlieland.nl of een papieren versie in de brievenbus doen van het gemeentehuis.

Op het inschrijfformulier kunt u uw volgorde van voorkeur voor de woningen aangeven.

Let op! Bijlagen bijvoegen!

  • Samen met het inschrijfformulier moet u een inkomensverklaring 2019 overleggen. U kunt deze downloaden op www.belastingdienst.nl of kosteloos aanvragen via telefoonnummer (0800) 0543.
  • Ook van uw eventuele partner en/of meerderjarige medebewoner hebben wij deze verklaring nodig.  Uw kind, ook als hij/zij 18 jaar of ouder is, wordt hierin niet meegerekend.
  • Eveneens verlangen wij van u een actueel bewijs van economische binding.

Inschrijven voor deze woningen kan tot uiterlijk maandag 22 juni 2020 9.00 uur.

Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip worden ingediend, waar geen inschrijfnummer op staat vermeld, niet volledig zijn ingevuld of waarbij niet de gevraagde bijlagen worden bijgevoegd worden niet in behandeling genomen.