Op uiterlijk 8 november 2023 ontvangt u uw stempas op het adres waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente. Heeft u op 9 november nog geen stempas ontvangen? Vraag dan een vervangende stempas aan bij de gemeente. Dit kan schriftelijk tot en met vrijdag 17 november. Aan de balie van het gemeentehuis kunt u nog tot dinsdag 21 november 12:00 uur terecht voor de aanvraag van een vervangende stempas.