Wat is het?

De Energietoeslag is een tegemoetkoming voor de stijging van de energiekosten voor mensen met een laag inkomen. Had je in 2022 een laag inkomen? Dan kon je de Energietoeslag voor 2022 aanvragen.

In 2023 komt er waarschijnlijk weer een Energietoeslag van € 1300. Minister Carola Schouten van Armoedebeleid heeft daar in juli 2023 een wetsvoorstel voor ingediend.

Het is onduidelijk wanneer dat wetsvoorstel aangenomen wordt. Daarna kunnen gemeenten gaan bepalen wie in hun gemeente precies in aanmerking komen voor de Energietoeslag 2023. We verwachten dat in het najaar van 2023 meer bekend is over de Energietoeslag van 2023. Zodra er meer bekend is, melden we dat op deze website.  

Kijk op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag(externe link) voor meer informatie, of neem contact op met De Dienst Noardwest Fryslân, via 0517-380200.