Wat is het?

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen in 2022 € 1300 om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. De energietoeslag was eerst € 800, maar is in september verhoogd naar € 1300. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen de Energietoeslag automatisch uitbetaald, alle overige minima kunnen vanaf nu een aanvraag indienen.

Hoe werkt het?

Alle informatie en het aanvraagformulier staan op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag(externe link)