Wat is het?

Inwoners met een laag inkomen kunnen €800,- ontvangen. Deze Energietoeslag is een tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen de Energietoeslag automatisch uitbetaald, alle overige minima kunnen vanaf nu een aanvraag indienen.

Hoe werkt het?

Alle informatie, de bedragen die horen bij de 130% inkomensnorm en het aanvraagformulier staan op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag(externe link)