De gemeentelijke organisatie is vormgegeven volgens het directiemodel en wordt aangestuurd door een secretaris-directeur en een adjunct-directeur. Er zijn drie teams binnen de organisatie: het beleidsteam, het team uitvoering & ondersteuning en het team buitendienst. Teamleider van het beleidsteam is de secretaris-directeur, van het team uitvoering ondersteuning de adjunct-directeur en van de buitendienst de opzichter.