De vervoersdiensten naar de Friese Waddeneilanden zijn voor gebruikers (vrijwel) de enige manier om van en naar de eilanden te reizen. Om het passagiersvervoer van en naar de Waddeneilanden het hele jaar door op een betrouwbare manier te laten plaatsvinden, verleent de Rijksoverheid hier een speciale vergunning voor. Deze vervoersvergunning heet een concessie. De vervoerder die deze concessie krijgt, mag als enige bedrijf het vervoer van en naar de Waddeneilanden verzorgen.   

In 2029 lopen de huidige concessies voor de Friese Waddenveren af. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is daarom begonnen met de voorbereidingen voor nieuwe concessies vanaf 2029. Het ministerie vindt het belangrijk dat alle belangstellenden mee kunnen denken over de nieuwe concessies. U kunt daarom vanaf nu uw inbreng geven. 

Nota van uitgangspunten

Onderstaand vindt u de nota van uitgangspunten. Hierin staan alle onderwerpen die de Rijksoverheid belangrijk vindt voor de voorbereiding op de nieuwe concessies. Deze nota van uitgangspunten ligt ook ter inzage op het gemeentehuis. 

Participatietraject

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerde op 25 maart in Dokkum en op 26 maart in Harlingen informatiebijeenkomsten over de nieuwe Friese Waddenveren. 
Tijdens deze bijeenkomsten zijn de aanwezigen geïnformeerd over het proces dat leidt tot de nieuwe concessies en hoe iedereen daarover kan meedenken. De bijeenkomsten zijn terug te kijken via deze link

Ook op Vlieland werd een bijeenkomst georganiseerd. Op 5 april waren medewerkers van het ministerie in het gemeentehuis. Zij gaven een presentatie en beantwoordden vragen over de procedure van concessieverlening. Er waren circa tien belangstellenden op af gekomen. 

Inloopavond donderdag 18 april van 19:30 tot 21:30 uur in Badhotel Bruin

De gemeenteraad van Vlieland nodigt alle inwoners, ondernemers en organisaties van Vlieland uit om hun mening te geven over wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe concessie veerdiensten. Nú is het moment om onze wensen ten aanzien van de veerverbinding kenbaar te maken! 

Programma inloopavond

Om 19.30 uur zal de heer H. van Barneveld, lid van het klantenpanel van Rederij Doeksen, een inleiding geven over het proces en de rollen van het klantenpanel en de raad van advies. Daarna kunt u in gesprek gaan met de gemeenteraadsleden, commissieleden en leden van het klantenpanel en de raad van advies.

Het is een inloopbijeenkomst, u kunt op elk tijdstip nog binnenlopen!

Als inwoner, ondernemer of organisatie kunt u, tot en met 27 mei 2024, ook zelf uw mening geven via de website van het ministerie. Tijdens de inloopavond zitten er mensen klaar om u daarmee te helpen.

Meer informatie vindt u op de website van het Platform Participatie.  Als u op de hoogte wilt worden gehouden over de voortgang en het verdere proces dat leidt tot de concessieverlening, dan kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Wat is een concessie?

De Waddenveren zijn (vrijwel) de enige verbinding tussen de Waddeneilanden en het vasteland. De Rijksoverheid bepaalt welke rederijen de veerdiensten naar de Friese Waddeneilanden mogen verzorgen. Om de reis zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van reizigers, maakt de overheid afspraken met de rederijen. De afspraken van de Rijksoverheid met de rederijen staan in vergunningen, deze heten concessies. Daarin staan ook de eisen waaraan de rederijen moeten voldoen. Bijvoorbeeld:

  • Veerdiensten moeten varen volgens de afgesproken dienstregeling. Ook op rustige, onrendabele momenten.
  • Veerdiensten moeten het hele jaar varen.
  • De prijzen voor het vervoer mogen niet boven een vooraf vastgesteld maximum komen.
  • De rederijen moeten elk jaar een vervoerplan maken. Daarvoor vragen zij advies aan consumentenorganisaties, gemeentes en de provincie. De Rijksoverheid moet het plan goedkeuren.

De huidige concessie Friese Waddenveren West, waar de verbinding van en naar Vlieland en Terschelling onder vallen, verloopt op 18 april 2029. De nieuwe concessie loopt tot 2044. Als voorbereiding op de verlening van de nieuwe concessie is een Nota van Uitgangspunten opgesteld door het Rijk.