Aan de westkant van het eiland Vlieland ligt de Vliehors, de grootste strandvlakte van Noordwest-Europa. Het is een uniek gebied. Wat het bijzonder maakt zijn de uitgestrektheid, de natuurlijke bewegingen van wind, water en zout en de daardoor spontane ontwikkeling van de natuur. Het landschap verandert voortdurend: nieuwe duintjes of schelpenbanken ontstaan en worden weer weggespoeld, geulen veranderen van vorm, planten worden ondergestoven door zand. Bij al dat natuurgeweld horen bijzondere planten en dieren die zich aan deze steeds veranderende omstandigheden hebben aangepast.

Sinds 1948 is de Vliehors een NAVO schietgebied van de Nederlandse Luchtmacht voor vliegtuigen en helikopters. De Vliehors Range (luchtvaart roepnaam “Cornfield”) is dagelijks in gebruik van ’s ochtends tot ‘s avonds en is het enige gebied in Nederland waar het schieten en het inzetten van wapens vanuit de lucht kan worden geoefend. Tijdens werkdagen zijn de rode vlaggen gehesen en is het verboden om de Vliehors op te gaan.

Hoewel er door de week bijna dagelijks geoefend wordt met jachtvliegtuigen of helikopters, heeft de natuur zich aangepast aan deze verstoringen. En omdat er relatief weinig recreatie plaatsvindt, bovendien alleen in het weekend, is er juist ook veel rust voor vogels. Lepelaars en meeuwen broeden op enkele honderden meters van het doelengebied en lijken zich weinig aan te trekken van jachtvliegtuigen en helikopters.

Defensie is zich bewust van haar rol als eigenaar van deze unieke natuur. De beheerder, het Rijksvastgoedbedrijf, volgt de ontwikkelingen in de natuur en houdt een vinger aan de pols. In samenwerking met Staatsbosbeheer worden kolonies strandbroeders beschermd tegen recreatie en militair verkeer. Zo kunnen militair gebruik en unieke natuur hand in hand gaan.

Mag je op de Vliehors komen als recreant?

Op doordeweekse dagen mag je niet op de Vliehors komen. (Verboden Toegang op grond van Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht).

In het weekend en op feestdagen is mag je er alleen komen als de rode vlaggen naar beneden zijn. De volgende regels gelden dan:

  • geen toegang van zonsondergang tot zonsopkomst
  • honden aan de lijn (behalve langs het Noordzeestrand)
  • je mag niet op de toren, bij de camerapost en de doelgebieden komen
  • je mag geen hulzen, projectielen of andere munitieresten aanraken (levensgevaarlijk!)
  • van 15 maart tot 1 augustus mag je niet aan de zuidkant van de Vliehors en op de stuifdijken komen
  • je mag niet buiten de door witte/oranje paaltjes aangegeven routes wandelen
  • je mag niet met voertuigen door de planten en schelpenbanken rijden
  • je mag niet aanmeren met een boot of iets dergelijks
  • je mag niet op de Vliehors komen voor commerciële of bedrijfsmatige doeleinden
  • je mag er niet vliegen met drones