Over het eiland als plek om te wonen

Vlieland is een bijzondere plek om te wonen. Het is een hele kleine gemeenschap van zo'n 1200 inwoners die allen wonen in het ene dorp dat het eiland telt, Oost-Vlieland. Het eiland wordt elk jaar bezocht door duizenden toeristen en de meeste inwoners werken dan ook in de toeristische sector. 

Dat een kleine gemeente als Vlieland toch veel voorzieningen heeft is grotendeels te danken aan het toerisme.

Op deze pagina leest u welke voorzieningen er allemaal zijn op Vlieland.

Eilandschool De Jutter

Op Vlieland staat sinds 2015 aan de Lutinelaan het prachtige gebouw waarin de brede school De Jutter is gevestigd. Hierin is zowel de kinderopvang als het primair en voortgezet onderwijs gevestigd. 

De Jutter is een categoriale school die formeel alleen de theoretische leerweg (TL) mag aanbieden. In samenwerking met partnerscholen worden leerlingen echter op verschillende niveau’s bediend, zoals bijvoorbeeld BB-KB of havo-vwo. Ook is er een samenwerking met ’t Schylger Jouw op Terschelling, waarbij leerlingen van Vlieland dankzij een bootverbinding lessen kunnen volgen op Terschelling.

Kijk voor meer informatie op www.dejutter.nl.

De Jutter eilandschool

Sportcentrum Flidunen

In Sportcentrum Flidunen kunnen zowel gasten als inwoners van Vlieland genieten van sport-& zwem plezier. Van baby- en peuterzwemmen tot seniorenfitness, er is van alles te doen. Ook worden er zwemlessen voor kinderen gegeven. Kijk voor meer informatie op www.sportcentrumflidunen.nl.

Kinderopvang en buitenschoolse opvang

Peuteropvang, kinderopvang en buitenschoolse opvang is gevestigd in Brede School De Jutter en biedt professionele dagopvang voor 0 tot 4-jarigen en Buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website www.dejutter.nl.

Jeugd- en jongerenwerk De Vliering

De Vliering is dé hangplek voor jongeren binnen eilandschool De Jutter! 

Bij de Vliering proberen wij een omgeving te creëren waar jongeren zich kunnen ontwikkelen, sociale banden kunnen smeden en vooral plezier kunnen beleven. 
Door samenwerkingen met andere organisaties op Vlieland proberen we een breed programma beschikbaar te stellen. Denk aan: Excursies met Staatsbosbeheer, workshops bij de Creatieve werkplaats, koken op school en ga zo maar door!

Kijk voor meer informatie over de Vliering op https://www.dejutter.nl/de-vliering/

Huisartsenpraktijk

Vlieland heeft één huisartsenpraktijk met een apotheek. Er zijn twee huisartsen aan de praktijk verbonden, de heer F. Wolfswinkel en mevrouw S. Schuling. 

Contact

Spoednummer 0562 - 45 13 07

Adres

Molenglop 6
8899 AZ Vlieland

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de huisartsenpraktijk.

Tandarts

Mondzorg Vlieland houdt elke twee weken op vrijdag en zaterdag praktijk in De Vliestroom, Lutinelaan 2c. 

Kijk voor meer informatie op https://www.mondzorgvlieland.nl/

Maatschappelijk werk

Heeft u vragen of problemen die te maken hebben met werk, inkomen, zelfredzaamheid, meedoen in de samenleving en jeugdzorg? Neem dan contact op met het Gebiedsteam. Dit team is er om de ondersteuning en zorg voor u als inwoner van Vlieland overzichtelijk te maken en goed te regelen. Meer informatie.

Protestantse gemeente

De kerkelijke gemeente Vlieland maakt deel uit van de Protestantse kerk in Nederland [PKN]. Het prachtige sfeervolle kerkgebouw staat aan het kerkplein. Iedere zondagmorgen wordt er om 10.00 uur een kerkdienst gehouden. Maar de kerk omvat veel meer mensen dan enkel de leden van deze kerk. Voor allen die op het eiland wonen en komen, wil de kerk een open ontmoetingsplek zijn met ruimte voor verwondering en voor vragen naar zingeving. Het kerkgebouw staat open voor wie dat nodig heeft; om er te bidden, te bezinnen, te vieren, te gedenken en elkaar te ontmoeten en te spreken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.protestantsegemeentevlieland.nl.

Bibliotheek

De openbare bibliotheek van Vlieland is gevestigd in het gebouw van De Jutter aan de Lutinelaan 3. Je kunt er niet alleen boeken lenen, maar er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een taalcafé of workshops.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en openingstijden op ontdekdebieb.nl.