Gemeentelijke belastingen

Als inwoner van Vlieland of eigenaar van een recreatiewoning op Vlieland betaalt u elk jaar gemeentelijke belastingen, zoals onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting of forensenbelasting. Een deel van dit belastinggeld gaat naar de algemene middelen en hieruit dekt de gemeente haar algemene uitgaven. Een ander deel van het belastinggeld gebruikt de gemeente om nieuwe voorzieningen te realiseren. Denk hierbij aan het aanleggen van nieuwe wegen, fiets- en wandelpaden.

De gemeente Vlieland  heeft  het heffen en invorderen van bijna al haar  belastingen uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden. Hierdoor vermindert de kwetsbaarheid die het gevolg is van de geringe schaalgrootte van de gemeente. Bovendien ontstaat zo in de regio een samenwerkingsvorm met een robuuste omvang die deze gespecialiseerde en (wet-)technisch gecompliceerde werksoort op een kwalitatief goed niveau uitvoert.

Het betekent wel dat u met uw vragen over de belastingaanslag niet meer bij de gemeente Vlieland terecht kunt. Vragen over uw belastingaanslag kunt u stellen via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leeuwarden: 14058. Ook kunt u uw vragen per mail stellen op het adres: beIastingen@vlieland.nl.

De gemeente Vlieland heeft bovendien een digitale belastingbalie. U kunt zelf uw belastinggegevens inzien en een aantal van uw belastingzaken regelen. Om gebruik te kunnen maken van de digitale belastingbalie moet u wel beschikken over een DigiD-code.  

Ik zoek informatie over