Wat is het?

  • U betaalt precariobelasting voor het gebruiken van gemeentegrond, bijvoorbeeld omdat u een terras, steiger, reclamebord of container plaatst.
  • U betaalt ook precariobelasting als u artikelen voor de verkoop op straat wilt uitstallen.

Tarieven

  • De belasting bedraagt per kalenderjaar voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond per m2: € 58,29.

Wat moet ik doen?

U hoeft zelf geen aparte aangifte te doen voor precariobelasting. De gemeente constateert zelf of u gebruik maakt van openbare gemeentegrond. Is dat het geval dan krijgt u automatisch een aanslag voor de precariobelasting.

Bezwaar maken

  • Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken.
  • Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.
  • Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente Leeuwarden.