Provincie Fryslân en Streekwurk

Provincie Fryslân

is de provincie waar de gemeente Vlieland deel van uitmaakt. Wil je meer weten over wat de provincie doet? Klik op de knop hieronder om naar de website van de provincie te gaan.

Provincie Fryslân

Streekwurk De Waddeneilanden

is een onderdeel van de Provincie Fryslân, dat zich inzet voor brede welvaart op de eilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Streekwurk werkt samen met de regio aan eilanden waar het prettig wonen, werken en recreëren is, met goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid. Daarnaast zetten ze met andere overheden en organisaties in op duurzame energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en (drink)water.

Inwoners uit de regio kunnen bij Streekwurk terecht voor ondersteuning bij de ontwikkeling van initiatieven die hun leefomgeving mooier maken. Streekwurk heeft toegang tot meerdere subsidieregelingen. Daarmee helpen zij initiatiefnemers bij het realiseren van hun projectidee. Naast geld koppelen ze kennis en partners uit hun brede netwerk aan initiatieven om ze verder te brengen. Klik op de knop hieronder om naar de website te gaan voor meer informatie.

Streekwurk De Waddeneilanden