In 2009 heeft de Waddenzee de status van UNESCO Werelderfgoed ontvangen. Met daarbij de opdracht van UNESCO om in trilateraal verband (in samenwerking met Duitsland, Denemarken en Nederland) een toerismestrategie te ontwikkelen voor het gebied. De Waddenzee is een van de grootste waterrijke gebieden op aarde met een uniek landschap en rijke natuur. Deze boodschap kan nog beter verteld worden door ondernemers en inwoners van het gebied. Hier speelt de toerismestrategie op in.

Werelderfgoedstatus

Om op de Werelderfgoedlijst van Unesco te komen moet een gebied heel bijzonder zijn. Het moet unieke natuurwaarden bezitten, intact zijn en verzekerd zijn van een goede bescherming. De Waddenzee is in maar liefst drie natuurlijke eigenschappen uniek in haar soort gebleken!

  • Waddenlandschap - jong en oorspronkelijk: Het waddengebied is nog jong. Het is ontstaan na de laatste ijstijd zo'n 7000 jaar geleden, maar ook nu nog worden zandplaten en duinen in snel tempo gevormd en afgebroken. De dynamiek van het gebied is uniek. Je komt er nog landschappen tegen in alle fases van ontwikkeling. Zelfs vandaag de dag kun je met eigen ogen zien en meemaken hoe landschappen in de ijstijd ontstonden.
  • Waddenrijkdom - wonderlijk dynamisch: De Waddenzee laat op heel eigen wijze zien hoe natuur, planten en dieren zich steeds maar weer aanpassen aan de dagelijks wisselende omstandigheden op het wad. Daar waar zoet rivierwater zich mengt met het zoute zeewater en processen als het getij, wind en het afzetten van zand en slik nog voorkomen, vind je vernuftig aangepaste planten en dieren. Door haar vele gezichten biedt de Waddenzee aan een wonderlijke variëteit van planten en dieren een plek om te leven, te broeden, te zogen, op te groeien, te ruien of te rusten.
  • Waddenleven - zeldzaam gevarieerd: Het rijkdom aan leven in de Waddenzee is uitzonderlijk. Je vind er niet alleen veel vaste bewoners, maar ook veel bezoekers. Ieder jaar maken maar liefst 10 tot 12 miljoen trekvogels gebruik van het waddengebied. En wist je dat er zo'n 10.000 verschillende planten en dieren op het land en in het water leven? Zo'n enorme variatie als in de Waddenzee vind je nergens ter wereld!

Duurzaam toerisme

Nederland, Duitsland en Denemarken werken met betrokken organisaties samen aan duurzaam toerisme. UNESCO definieert duurzaam toerisme als een toeristisch concept dat rekening houdt met zowel de lokale bevolking als de reiziger. Maar ook met het cultureel erfgoed en de natuurlijke omgeving. In de toerismestrategie is ruim aandacht voor kansen voor lokale en regionale initiatieven binnen het Waddengebied. Onderwerpen zijn onder andere marketing, transport, accommodaties, gastronomie en natuur- en milieueducatie.

Meer informatie vindt u op www.waddensea-worldheritage.org.