De inhoud is geladen.

Regels en beleid

Iedere gemeente heeft uitvoerende taken die in de wet vastliggen, maar kan op heel veel terreinen ook zelf beleid vaststellen. Wat wil de gemeente Vlieland bereiken en waarover heeft het bestuur van de gemeente Vlieland beleid vastgesteld? Dit kunt u vinden in de vastgestelde verordeningen, beleidsnota's en ruimtelijke plannen. Deze documenten worden niet op de gemeentelijke website gepubliceerd maar kunt u vinden op www.overheid.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.