Duurzaam Vlieland

Duurzaam Vlieland

Op weg naar een CO2-vrij Vlieland. Dat is de ambitie die In 2018 door inwoners, ondernemers en de gemeente Vlieland is uitgesproken. Het gaat dan om een CO2-vrij energieverbruik in de bebouwde omgeving. Daarnaast zet Vlieland zich in om als totaal eiland energieneutraal te zijn. Deze ambitie is door gemeente Vlieland omgezet naar een uitvoeringsprogramma waarmee sturing en ondersteuning gegeven wordt aan verschillende acties en projecten die duurzame energie stimuleren. De CO2-vrije ambitie van Vlieland sluit aan bij de doelstelling van het samenwerkingsverband De Waddeneilanden. In 2007 hebben de vijf eilanden uitgesproken om zelfvoorzienend te willen zijn op het gebied van duurzame energie en water. Duurzame energie is hier aanjager voor duurzame ontwikkeling in brede zin.