Gemeente Vlieland zet samen met inwoners, ondernemers en andere partijen in op duurzame ontwikkeling. Zo stappen we in de komende jaren over naar aardgasvrije verwarming, zetten we in op meer lokaal opgewekte duurzame energie en willen we slimmer en zuiniger omgaan met materialen. Vanuit de gemeente gebeurt dat met beleid, projecten en de verduurzaming van de eigen organisatie.

Transitievisie warmte

Koken op aardgas en een cv-ketel voor warm water en centrale verwarming. Het is voor velen van ons vanzelfsprekend, maar dat gaat veranderen. Nederland stapt over op een duurzaam systeem waardoor we (bijna) geen CO2 meer uitstoten. Samen met inwoners, ondernemers, eigenaren van recreatiewoningen en andere partijen werken we aan passende oplossingen voor Vlieland. Het (verder) verbeteren van isolatie is daarbij een belangrijke eerste stap. Lees meer over de overgang naar aardgasvrij in de Transitievisie Warmte (vastgesteld door de gemeenteraad in november 2021).

Regionale Energie Strategie (RES)

Aan de hand van de Regionale Energie Strategie onderzoeken Nederlandse gemeenten de mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Gemeente Vlieland is ingedeeld in RES-regio Noord-Fryslân(externe link).

De zoektocht naar mogelijkheden voor grootschalige energie is voor de Waddeneilanden extra uitdagend. Door de bijzondere ligging in Natura-2000 gebied en de UNESCO Werelderfgoed-status, is grootschalige opwek met windturbines uitgesloten en zijn er beperkingen ten aanzien van zonneparken. Mede daarom is de inzet gericht op het maximaliseren van de mogelijkheden voor ‘zon op dak’.  

Circulaire economie

Er is maar één planeet Aarde, maar tegen 2050 zal de wereld consumeren alsof er drie van zouden zijn 1). Om iedereen op aarde blijvend te kunnen voeden en voorzien van noodzakelijke goederen, is een fundamenteel andere manier van omgaan met grondstoffen nodig. Het ideaalbeeld is een ‘circulaire economie’ waar grondstoffen nooit opraken (en een waar geen afval meer bestaat). De rijksoverheid werkt met het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ aan een volledig circulaire Nederlandse economie. In het nieuwe programma duurzaamheid wordt met diverse projecten een eerste richting gegeven aan een circulaire economie op Vlieland.


[1] https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/(externe link)

Programma Waddeneilanden

De vijf Waddeneilanden hebben elk een eigen gemeenschap met unieke kenmerken. In deze tijd van schaalvergroting is die gemeenschap waardevol maar ook kwetsbaar. Juist daarom is het zo belangrijk om de uitdagingen en opgaven die de eilanden verbindt gezamenlijk aan te gaan waar dat mogelijk en wenselijk is. Samen staan we sterker!

Met het Programma Waddeneilanden wordt intensief samen gewerkt aan het versterken van de brede welvaart, de bloeiende en levendige gemeenschappen, op de eilanden. Naast de focus op duurzame energie en een circulaire economie wordt ingezet op goed wonen & leven, toekomstbestendig ondernemen & ontwikkelen en optimale bereikbaarheid.

Programma Duurzaamheid

In vervolg op het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Vlieland 2017 -2021 wordt gewerkt aan een nieuw programma om zo richting te geven aan duurzame ontwikkeling op Vlieland. Dit programma vervolgt de inzet op energie besparing, duurzame energie opwek en inzet op een circulaire economie.

Wat doet de gemeente zelf?

Ook de gemeente Vlieland is aan de slag met energiebesparing, duurzame energie opwek en zuiniger omgaan met materialen. Dat doen we onder andere door de inkoop van groene stroom van de zonne-akker van Vlieland, door gemeentelijke panden stap-voor-stap energiezuiniger te maken en de energieprestaties van het maatschappelijk vastgoed te verbeteren. Ook wordt gewerkt aan een protocol voor duurzame inkoop.