Wat is het?

U betaalt hondenbelasting als u een hond heeft. Meld uw hond aan bij de gemeente. U krijgt dan één keer per jaar een aanslag hondenbelasting.

Tarieven

De belasting bedraagt per belastingjaar:

  • voor een eerste hond                                                     € 86,71
  • voor iedere volgende hond                                           € 134,58

Wat moet ik doen?

U meldt uw hond aan bij de gemeente.

Let op

Als u uw hond niet aanmeldt, kan de gemeente u later alsnog een aanslag sturen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen zes weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente Leeuwarden.

Extra informatie

Voor een (blinden)geleidehond hoeft u geen belasting te betalen. Ook voor politiehonden, honden die in het asiel verblijven en puppy's jonger dan drie maanden betaalt u geen hondenbelasting.