Wat is het?

U kunt gemeentelijke belastingen in 1 keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente akkoord gaat, mag u de gemeentelijke belastingen in termijnen betalen.

Direct regelen

De gemeente Vlieland heeft het heffen en invorderen van bijna al haar belastingen uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden. Hierdoor vermindert de kwetsbaarheid die het gevolg is van de geringe schaalgrootte van de gemeente. Bovendien ontstaat zo in de regio een samenwerkingsvorm met een robuuste omvang die deze gespecialiseerde en (wet-)technisch gecompliceerde werksoort op een kwalitatief goed niveau uitvoert.

Het betekent wel dat u met uw vragen over de belastingaanslag niet meer bij de gemeente Vlieland terecht kunt. Vragen over uw belastingaanslag kunt u stellen via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leeuwarden: 14058. Ook kunt u uw vragen per mail stellen op het adres: beIastingen@vlieland.nl.

De gemeente Vlieland heeft bovendien een digitale belastingbalie. U kunt zelf uw belastinggegevens inzien en een aantal van uw belastingzaken regelen. Om gebruik te kunnen maken van de digitale belastingbalie moet u wel beschikken over een DigiD-code.

Digitale belastingbalie

Wat moet ik doen?

Stuur uw verzoek tot een betalingsregeling binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente Leeuwarden.

Extra informatie

De gemeente kan ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt.