Rioolheffing

Wat is het?

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Meer informatie

 • De belasting wordt geheven van degene die een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersdeel.
 • De belasting wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.
 • Het aantal kubieke meters water als bedoeld in het eerste lid wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode door het waterbedrijf naar het perceel is toegevoerd.
 • Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald.

Tarieven

Het tarief voor het gebruikersdeel bedraagt voor:

 • elke eenheid afvalwater (van 50 m3, of een gedeelte daarvan) € 57,88 per eenheid van 1 tot en met 300 m3
 • elke eenheid afvalwater (van 100 m3, of een gedeelte daarvan) € 115,76 per eenheid vanaf 301 tot en met 1000 m3
 • elke eenheid afvalwater (van 1000 m3, of een gedeelte daarvan) € 1.152,42 per eenheid vanaf 1001 m3

Wat moet ik doen?

U betaalt de rioolheffing.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente Leeuwarden.

Extra informatie

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

 • aanleg van riolering
 • onderhoud van het riool
 • inzameling en transport van afvalwater
 • zuivering van afvalwater
 • beheer van regenwater en grondwater